Αυτοματισμοί σε συστήματα ασφαλείας, παρακολούθηση χώρων, εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης ποιότητας εργασίας και διαμονής, τοπικά ή εξ'αποστάσεως.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, ισχυρών ρευμάτων χαμηλής και μέσης τάσης και ασθενών ρευμάτων δεδομένων, ασφαλείας, ελέγχου, συμβατικές ή με χρήση αυτοματισμού.

Τα συστήματα BMS περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου πυρόσβεσης - πυροπροστασίας, ασφάλειας, φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού για τον πλήρη έλεγχο μεγάλων κτιριακών μονάδων και συγκροτημάτων.

Πλήρεις συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σύγχρονοι αυτοματισμοί οικιών και κτιρίων μεγάλου αριθμού χρηστών.


Λίστα Ενημέρωσης

Προσθέστε το email σας για να ενημερώνεστε αυτόματα για τα νέα της εταιρίας μας.